Hrvatski > Studij > Kratki opis

Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike


Ocjene iz Zdravstvenog osiguranja, Životnog osiguranja i Neživotnog osiguranja upisivat će se 12.02.2024. od 9 do 9:50 u kabinetu M. Huzaka
Upisi u prvu godinu studija: 12.02.2024. od 8 do 10 sati u Referadi za poslijediplomske studije
Nastava se do daljnjega izvodi kontaktno.

Radna verzija rasporeda predavanja i ispita će biti redovito obnavljana, studente molimo da prate stranicu za najnovije objave.
Kontaktna nastava i ispiti održavaju se u predavaonici 201, PMF-Matematički odsjek, Bijenička c. 30.
Studenti koji izlaze na drugi i treći ispitni rok trebaju se najaviti nastavniku predmeta e-mailom tjedan dana unaprijed.
 


Kratki opis

 

PREGLED KOLEGIJA

Prva godina
Druga godina

Vjerojatnost i matematička statistika

Investiranje i upravljanje imovinom

Financijska matematika

Životno osiguranje

Stohastičko modeliranje

Neživotno osiguranje

Ekonomija

Mirovinsko osiguranje (izborni)

Modeli doživljenja

Zdravstveno osiguranje (izborni)

Aktuarska matematika I

Stohastički račun u financijama (izborni)

Aktuarska matematika II

Teorija ekstremnih vrijednosti i primjene u osiguranju (izborni)

 

U prvoj godini studenti će slušati i polagati sedam kolegija. U drugoj godini studenti će slušati i polagati tri obavezna, te dva izborna kolegija. Predavanja iz pojedinog kolegija održavat će se unutar jednog tjedna, od ponedjeljka do petka, pet do šest sati dnevno. U akademskoj godini u kojoj je pojedini kolegij predavan održati će se dva ispita iz tog kolegija. Prvi ispit iz pojedinog kolegija održat će se najviše dva mjeseca nakon završenih predavanja iz tog kolegija. Drugi ispit održat će u pravilu se ne ranije od četiri mjeseci nakon završenih predavanja iz tog kolegija. U kasnijim akademskim godinama ponudit će se u pravilu po jedan ispit iz svakog kolegija.Student može ispitu iz pojedinog kolegija pristupiti najviše tri puta.

Program studija nastao je u suradnji s Hrvatskim aktuarskim društvom i u skladu je s aktualnim programskim jezgrama usvojenim u IAA (International Actuarial Association) i Groupe Consultatif (des Associations d'Actuaries des Pays de Communautes Europennes). Kolegiji prate program aktuarskog obrazovanja i ispita Faculty and Institute of Actuaries, Series 100 (101-107) i Series 300 (301-304).