Hrvatski > Studij > Nastavnici

Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike

Nastava iz kolegija Neživotno osiguranje se  zbog nepredviđenih okolnosti pomiče na tjedan od 15. do 19. svibnja.

Nastava se održava u predavaonici A201, PMF-Matematički odsjek, Bijenička c. 30, a ispiti u susjednoj predavaonici 201.
Raspored predavanja i ispita za 2017. godinu je objavljen. Studenti koji izlaze na treći ispitni rok trebaju se najaviti nastavniku predmeta e-mailom tjedan dana unaprijed.
Treći rok iz Ekonomije odn. Stohastičkog modeliranja je pomaknut na  3.5.2017. odn. na 8.5.2017., na upit studenata.


Nastavnici

Damir Bakić, redoviti profesor, PMF – Matematički odsjek
Damir Bakić

Doktorirao 1990. PMF-MO, magistrirao 1985. PMF-MO, diplomirao 1981. PMF-MO Od 1995. do 1999. bio prodekan za nastavu PMF-MO.

Područje interesa: Teorija operatora, C*-algebre. Objavio dvanaest znanstvenih radova. Održao desetak pozvanih predavanja u Hrvatskoj i Austriji, te sudjelovao na petnaestak znanstvenih konferencija. Član Hrvatskog matematičkog društva u kojem je obnašao dužnost potpredsjednika od 1993. do 1997. godine. Pridruženi član Hrvatskog aktuarskog društva. Član Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Sudjelovao u izvedbi osnovnog i naprednog školovanja iz aktuarske matematike i osiguranja u organizaciji HAD, Institute of Actuaries i PMF-MO. Učestvovao na Training the Trainers Programme, July 10-19, 2000, Oxford, i Actuarial Teachers Conference, July 17-18, Cambridge.

Financijska matematika, Mirovinsko osiguranje

Bojan Basrak, izvanredni profesor, PMF – Matematički odsjek
Bojan Basrak

Doktorirao 2000. na Sveučilištu u Groningenu s radnjom iz područja primijenjene vjerojatnosti, točnije, analize vremenskih nizova. Diplomirao 1994 na PMF-MO. Kao gostujući znanstevnik boravio je na Colorado State University, (veljača - ožujak 1998.), te na Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, u više navrata. U periodu 2000.-2003. radio je kao istraživač na institutu Eurandom u Eindhovenu.

Osnovno područje znanstvenog zanimanja mu je primijenjena vjerojatnost i statistika, i posebno teorija ekstremnih vrijednosti. Objavio je desetak  znanstvenih radova u časopisima i knjigama s međunarodnom recenzijom.

Kao predavač gostovao je na sveučilistima u Rotterdamu, Münchenu,  Aarhusu, Düsseldorfu, Delftu, Amsterdamu, Zürichu, Copenhagenu i drugdje. Kao pozvani predavač sudjelovao je na više međunarodnih konferencija.

Suvoditelj specijalističkog studija aktuarske matematike od siječnja 2013. Jedan od glavnih organizatora konferencije Croatian Quants Day namijenjene istraživačima i korisnicima kvantitativnih metoda u financijama i osiguranju.

Aktuarska matematika II, Teorija ekstremnih vrijednosti i primjene u osiguranju

Howard J. Bolnick
Howard J. Bolnick

Fellow of Northwestern's Institute for Health and Policy Studies, 1998-1999 predsjednik Society of Actuaries, 1994-1996 potpredsjednik za zdravstvo, 1992-1994 potpredsjednik American Academy of Actuaries, osnivač Radix Health Connection LLC, direktor Third Coast Insurance Company and United Hearthland of Illinois.

Područje interesa: financije, rizik i osiguranja. Objavio niz radova iz područja zdravstvenog osiguranja.

Zdravstveno osiguranje

Darko Brborović, predsjednik Uprave OTP Invest društva za upravljanje fondovima d.o.o.
Darko Brborović

Rođen 1970. godine u Puli gdje je živio do završetka srednje škole. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Do 1998. godine radio je kao znanstveni novak na Matematičkom odjelu PMF-a gdje je držao vježbe iz vjerojatnosnih i statističkih kolegija, a započeo je i izradu magistarske radnje iz područja financijske matematike.

Krajem 1998. prešao je u Sektor riznice Zagrebačke banke d.d. gdje je obavljao poslove trgovanja s obveznicama, upravljao portfeljem likvidnih rezervi Zagrebačke banke d.d. u devizama, razvijao određen broj analitičkih aparata za potrebe Sektora riznice te, sa strane Sektora riznice, sudjelovao u osnivanju fondova Zagrebačke banke d.d. Godine 2002. zaposlio se kao portfolio manager u Allianz ZB, društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom AZ, gdje je bio član Investicijskog odbora AZ fonda te sudjelovao u odlučivanju o investicijama Fonda. Godine 2004. položio je ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova.

U srpnju 2005. godine imenovan je predsjednikom Uprave OTP Invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., a na toj poziciji se nalazi se i sada. Sudjelovao je na većem broju stručnih konferencija iz područja financija u Hrvatskoj.

U rujnu 2010. godine magistrirao je na PMF – Matematičkom odsjeku s radom čija je tema bila Optimizacija portfelja s uvjetom ograničenog pada vrijednosti portfelja.

Miljenko Huzak, izvanredni profesor, PMF-Matematički odsjek
Miljenko Huzak

Doktorirao 1997. PMF-MO, magistrirao 1992. PMF-MO, diplomirao 1989. PMF-MO, dobio Rektorovu nagradu 1988,. Školsku godinu 1993./94. boravio na Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic and Foundation, Rochester, MN, kao gostujući znanstvenik.

Područje interesa: matematička statistika, procjena parametara difuzijskih procesa, matematička biologija. Objavio osam znanstvenih i pet stručnih radova. Sudjelovao na desetak znanstvenih konferencija i kongresa. Dopredsjednik Hrvatskog društva za teorijsku i matematičku biologiju. Član je i Hrvatskog matematičkog društva, Hrvatskog aktuarskog društva, American Mathematical Society i Society for Industrial and Applied Mathematics.

Sudjelovao u izvedbi osnovnog i naprednog školovanja iz aktuarske matematike i osiguranja u organizaciji HAD, Institute of Actuaries i PMF-MO. Učestvovao na Training the Trainers Programme, July 10-19, 2000, Oxford, i Actuarial Teachers Conference, July 17-18, Cambridge.

Vjerojatnost i matematička statistika, Modeli doživljenja

Tatjana Račić-Žlibar, UNIQA osiguranje d.d.
Tatjana Račić-Žlibar

Magistrirala aktuarstvo 1998. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Budimpešti s temom iz zdravstvenog osiguranja, diplomirala 1991. na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer inžinjer matematike. Sudjelovala na brojnim seminarima i savjetovanjima iz područja aktuarstva i osiguranja, te međunarodnim kongresima aktuara 1998, 2002 i 2006.

Od 2006. članica Uprave Uniqa osiguranja d.d. zadužena za cjelokupno područje tehnike osiguranja, obradu šteta, aktuarstvo, osigurateljno-pravne poslove i upravljanje rizicima. Ovlašteni aktuar od 1996. s dugogodišnjim iskustvom na aktuarskim poslovima kroz rad u osiguravajućim društvima i kao samostalni neovisni aktuar u vlastitoj tvrtki. 2001-2002 predsjednica Uprave Basler životnog osiguranja d.d., ovlašteni posrednik i ovlašteni zastupnik u osiguranju od 2001.

Predavač na više seminara i poslijediplomskih edukacija iz područja aktuarstva u zemlji i inozemstvu, ima naslovno nastavno zvanje predavača za znanstvenu disciplinu „Aktuarska matematika". Sudjelovala na Training the Trainers Course, Oxford u organizaciji Faculty and Institute of Actuaries i na Actuarial Teachers Conference, Southhampton i Cambridge, 1996. i 2000.

Osnivač i član Hrvatskog aktuarskog društva (HAD) od 1996., Međunarodnog udruženja aktuara (IAA) od 1996., ASTIN-a od 1997. i IACA od 1999. Predstavnica HAD-a u Međunarodnom udruženju aktuara od 1998., aktivno sudjelovanje u radu HAD-a kroz rad u Upravi, Nadzornom odboru i raznim komisijama.. 2008-2010. zamjenica predsjednika Udruženja osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Suradnica na osigurateljnim pojmovima u Rječniku bankarstva i osiguranja i Ekonomskom leksikonu, te urednica Rječnika osiguranja. Ima nekoliko objavljenih stručnih radova.

Područje interesa je upravljanje rizicima i aktuarstvo, a posebno aktuarstvo životnih i zdravstvenih osiguranja.

Životno osiguranje

Sonja Radas, znanstveni suradnik, Ekonomski institut, Zagreb
Sonja Radas

Doktorirala 1996. na Warrington College of Business, University of Florida, s temom Product and Service Management: Timing, Pricing and Effort Allocation, (mentor prof.dr.sc. Steven M. Shugan), doktorirala 1994. Department of Mathematics, University of Florida, SAD, magistrirala 1988. PMF-MO, diplomirala 1984. PMF-MO. Od 1996 – 2002 Assistant professor of Marketing, Olin School of Business, Washington University in St. Louis.

Područje interesa: marketing, razvoj novih proizvoda. Objavila više znanstvenih radova u prestižnom časopisu Journal of Marketing Research. Sudjelovala na devet međunarodnih konferencija, održala deset pozvanih predavanja u SAD i Europskoj Uniji. Članica Phi-Beta-Kappa, Beta Gamma Sigma, te profesionalnih udruženja American Marketing Association, INFORMS i PDMA.

Ekonomija

Irena Severin, Agram životno osiguranje d.d.
Irena Severin

Diplomirala je matematiku, profil dipl. inženjer matematike – Matematička informatika i statistika, 1991. na PMF – Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu. Magistirirala 1998. na Budimpeštanskom sveučilištu ekonomskih znanosti radom Application of Modern Portfolio Selection Theory in Insurance and Pensions. Sudjelovala na Međunarodnim ljetnim školama Švicarskog aktuarskog društva i Groupe Consultatif te brojnim seminarima i savjetovanjima iz područja aktuarstva i osiguranja organiziranim od strane Hrvatskog aktuarskog društva, Europske aktuarske akademije, reosiguravatelja i drugih organizacija. Na aktuarskom školovanju u Makedoniji 2002., 2003. i 2008. godine u organizaciji Ministarstva financija Makedonije i FSVC iz USA predavač predmeta Principi i praksa neživotnih osiguranja i Napredna aktuarska matematika.

Godine 1992. započinje rad u osiguranju i aktuarsku edukaciju. Radila u više osiguravajućih društava prvenstveno na aktuarskim poslovima, ali i na poslovima razvoja produkata, upravljanja rizikom, definiranja osigurateljne tehnologije, kreiranja informatičke podrške. Trenutno zaposlena u Agram životnom osiguranju d.d. obavlja poslove izvršnog direktora za aktuarstvo. Ovlašteni aktuar od 1996., a ovlašteni posrednik i ovlašteni zastupnik od 2000. Profesionalno angažirana kao osnivač Hrvatskog aktuarskog društva i u njegovom radu kroz članstvo u Upravi, Nadzornom odboru te raznim komisijama. Član Međunarodnog udruženja aktuara (IAA).

Neživotno osiguranje

Siniša Slijepčević, redoviti profesor, PMF – Matematički odsjek
Siniša Slijepčević

Doktorirao je 1999. na University of Cambridge, a diplomirao 1994. na PMF – MO.

Od 2000. – 2004. radio je kao konzultant i projektni menadžer u McKinsey & Company, u Londonu, Pragu i Zagrebu. Radio je na projektima restruktuiranja i unapređenja poslovanja vodećih financijskih institucija u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Bugarskoj, Sloveniji, Austriji i Hrvatskoj, uključujući restruktiranje vodećeg češkog i vodećeg poljskog osiguravajućeg društva. U razdoblju 2006.-2011. upravljao je portfeljem investicija u vrijednosti od preko 2 milijarde kuna.

Znanstveni interes uključuje diferencijalne jednadžbe i teoriju dinamičkih sustava, ergodsku teoriju te primjene. Objavio je osamnaest znastvenih radova, održao pozvana predavanja u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Hrvatskoj, te na više međunarodnih konferencija.

Hrvoje Šikić, redoviti profesor, PMF – Matematički odsjek
Hrvoje Šikić

Doktorirao 1993, Department of Mathematics, University of Florida, SAD, magistrirao 1986. PMF-MO, diplomirao 1982. PMF-MO, dobio Rektorovu nagradu 1981. Više godina boravio u SAD kao gostujući znanstvenik i nastavnik (University of Florida, Washington University in St.Louis, Olin School of Business).

Područje interesa: teorija vjerojatnosti, teorija valića. Objavio dvadesetak znanstvenih i desetak stručnih radova. Član Phi-Beta-Kappa. Sudjelovao na dvadesetak znanstvenih konferencija, te održao kolokvije i seminare na više sveučilišta u Hrvatskoj, SAD, Poljskoj i Sloveniji. Voditelj Znanstvene sekcije HMD-a, voditelj znanstvenog kolokvija HMD-a, urednik znanstvenog časopisa Glasnik Matematički. Sudjelovao u organizaciji hrvatskih matematičkih kongresa (tajnik prvog kongresa i predsjednik drugog kongresa).

Aktuarska matematika I

Zoran Vondraček, redoviti profesor, PMF – Matematički odsjek
Zoran Vondraček

Doktorirao 1990. Department of Mathematics, University of Florida, SAD, magistrirao 1985. PMF-MO, diplomirao 1982., PMF-MO. Godinu 1994. proveo na Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Njemačka, kao stipendist zaklade Alexander von Humboldt. Akademsku godinu 1998/99. proveo na Department of Mathematics, University of Florida, akademsku godinu 2006/07 proveo na Departmnet of Mathematics, University of Illinois.

Područje interesa: Stohastički procesi, Markovljevi procesi i teorija potencijala, financijska matematika, teorija rizika. Objavio četrdesetak znanstvenih radova i jednu monografiju. Održao preko šezdeset pozvanih predavanja u Hrvatskoj, SAD, raznim europskim zemljama, Japanu, Kini i Koreji. Od 1995. do 1998. urednik znanstvenog časopisa Glasnik matematički. Član Hrvatskog matematičkog društva, American Mathematical Society, Institute of Mathematical Statistics, Bernoulli Society, Bachelier Finance Society i pridruženi član Hrvatskog aktuarskog društva.

Sudjelovao u izvedbi osnovnog i naprednog školovanja iz aktuarske matematike i osiguranja u organizaciji HAD, Institute of Actuaries i PMF-MO. Učestvovao na Training the Trainers Programme, July 10-19, 2000, Oxford, i Actuarial Teachers Conference, July 17-18, Cambridge. Voditelj specijalističkog studija aktuarske matematike od 2002. -2012.

Stohastičko modeliranje, Stohastički račun u financijama

Dale H. Yamamoto
Yamamoto D.H.

D.H. Yamamoto osnivač je i predsjednik Red Quill Consulting, Inc. Ima 30 godina profesionalnog iskustva kao aktuar i konzultant, između ostalog u dvije vodeće konzultantske kompanije, u jednom od najvećih američkih poduzeća s liste Fortune 50 te u dvije velike osiguravajuće kuće. Bio je na čelu tzv. tehničkog panela koji je postavio Medicare Board of Trustees da ispita financijske posljedice i pretpostavke Medicare programa. Djelovao je i u sljedećim odborima: Board of Governors of the Society of Actuaries (2000-2005), Board of Directors of the American Academy of Actuaries (2011-12), te Conference of Consulting Actuaries (1999-2005 and 2006-danas). D.H. Yamamoto je Fellow of the Conference of Consulting Actuaries, te član American Academy of Actuaries i National Academy of Social Insurance. Bio je i Fellow of the Society of Actuaries do 2012. nakon ispunjenja kvalifikacija za ovlaštenog aktuara 1980. godine. Završio je studij matematike na University of Nebraska.

Autor je više članaka i jednog udžbenika (Fundamentals of Retiree Group Benefits).

Zdravstveno osiguranje