Hrvatski > Kolegiji > Druga godina

Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike

 

Ispit za kolegij Zdravsteno osiguranje održat će se 8.7.2019. u 8:00 sati za oba dijela nastave zajedno. Za dio ispita prof.dr.sc. E.Pitacca vrijedi "open-book"pravilo, odn. dopušteno je korištenje tiskanih materijala uključujući i slajdove s nastave.


Nastava se održava u predavaonici A201, PMF-Matematički odsjek, Bijenička c. 30, a ispiti u susjednoj predavaonici 201.
Radna verzija rasporeda predavanja i ispita za 2019. objavljena je na webu. Studenti koji izlaze na treći ispitni rok trebaju se najaviti nastavniku predmeta e-mailom tjedan dana unaprijed.
Upis ocjena za kolegije Zdravstveno, Životno i Neživotno osiguranje je moguć po dogovoru s jednim od voditelja studija (Z.Vondraček i B.Basrak).


Druga godina

Investiranje i upravljanje imovinom
Životno osiguranje
 • Vrste imovine
 • Tržišta kapitala
 • Rizičnost ulaganja
 • Moderna teorija portfelja
 • Vrednovanje financijskih instrumenata
 • Institucionalni investitori
 • Individualni investitori
 • Aktuarske tehnike za razvijanje strategije ulaganja
 • Mjerenje učinkovitosti ulaganja
 • Zakonski i porezni aspekti
 • Aktuarski kontrolni ciklus
 • Principi životnog osiguranja
 • Rizik i neizvjesnost u životnom osiguranju
 • Podaci i verifikacija podataka
 • Određivanje dizajna proizvoda i aktuarskih pretpostavki
 • Određivanje premije i vrednovanje ugovora o životnom osiguranju
 • Otkupi i promjene po policama
 • Princip ulaganja i usklađivanje imovine i obveza
 • Solventnost
 • Reosiguranje i preuzimanje rizika
 • Analiza iskustva
 • Vrijednost osiguratelja za životna osiguranja
 • Potreban kapital
Neživotno osiguranje
Mirovinsko osiguranje
(izborni kolegij)
 • Aktuarski kontrolni ciklus
 • Principi neživotnog osiguranja
 • Rizik i neizvjesnost u neživotnom osiguranju
 • Podaci i verifikacija podataka
 • Određivanje premije
 • Metode i baze za određivanje pričuve
 • Određivanje odgovarajućeg reosiguranja
 • Principi ulaganja i usklađivanje imovine i obveza
 • Analiza iskustva
 • Ciljevi i temeljna načela
 • PAYG sustavi mirovinskog osiguranja
 • Kapitalizirani sustavi: sheme definiranih naknada
 • Kapitalizirani sustavi: sheme definiranih doprinosa
 • Tehnike aktuarskih valuacija
Zdravstveno osiguranje
(izborni kolegij)
Stohastički račun u financijama
(izborni kolegij)
 • Brownovo gibanje
 • Stohastički račun
 • Black-Scholes-Mertonov model
 • Ekvivalentna martingalna mjera
 • Egzotične opcije
 • Američke opcije
Teorija ekstremnih vrijednosti i primjene u osiguranju (izborni kolegij)
 
 • Osnovni problemi i ideje teorije ekstremnih vrijednosti
 • Domene atrakcije maksimuma (MDA)
 • Asimptotsko ponašanje uređajnih statistika
 • Procjena
 • Analiza ekstrema višedimenzionalnih podataka
 • Ekstremalno ponašanje stacionarnih procesa