Hrvatski > Kolegiji > Druga godina

Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike

Drugi rok iz kolegija Zdravstveno osiguranje održat će se 25. odn. 27. rujna 2017. Studenti zainteresirani za izlazak na ovaj rok se trebaju najaviti nekom od voditelja studija.

Nastava se održava u predavaonici A201, PMF-Matematički odsjek, Bijenička c. 30, a ispiti u susjednoj predavaonici 201.
Raspored predavanja i ispita za 2017. godinu je objavljen. Studenti koji izlaze na treći ispitni rok trebaju se najaviti nastavniku predmeta e-mailom tjedan dana unaprijed.
Upis ocjena za kolegije Zdravstveno,Životno i Neživotno osiguranje je moguć po dogovoru s jednim od voditelja studija (Z.Vondraček i B.Basrak).


Druga godina

Investiranje i upravljanje imovinom
Životno osiguranje
 • Vrste imovine
 • Tržišta kapitala
 • Rizičnost ulaganja
 • Moderna teorija portfelja
 • Vrednovanje financijskih instrumenata
 • Institucionalni investitori
 • Individualni investitori
 • Aktuarske tehnike za razvijanje strategije ulaganja
 • Mjerenje učinkovitosti ulaganja
 • Zakonski i porezni aspekti
 • Aktuarski kontrolni ciklus
 • Principi životnog osiguranja
 • Rizik i neizvjesnost u životnom osiguranju
 • Podaci i verifikacija podataka
 • Određivanje dizajna proizvoda i aktuarskih pretpostavki
 • Određivanje premije i vrednovanje ugovora o životnom osiguranju
 • Otkupi i promjene po policama
 • Princip ulaganja i usklađivanje imovine i obveza
 • Solventnost
 • Reosiguranje i preuzimanje rizika
 • Analiza iskustva
 • Vrijednost osiguratelja za životna osiguranja
 • Potreban kapital
Neživotno osiguranje
Mirovinsko osiguranje
(izborni kolegij)
 • Aktuarski kontrolni ciklus
 • Principi neživotnog osiguranja
 • Rizik i neizvjesnost u neživotnom osiguranju
 • Podaci i verifikacija podataka
 • Određivanje premije
 • Metode i baze za određivanje pričuve
 • Određivanje odgovarajućeg reosiguranja
 • Principi ulaganja i usklađivanje imovine i obveza
 • Analiza iskustva
 • Ciljevi i temeljna načela
 • PAYG sustavi mirovinskog osiguranja
 • Kapitalizirani sustavi: sheme definiranih naknada
 • Kapitalizirani sustavi: sheme definiranih doprinosa
 • Tehnike aktuarskih valuacija
Zdravstveno osiguranje
(izborni kolegij)
Stohastički račun u financijama
(izborni kolegij)
 • Brownovo gibanje
 • Stohastički račun
 • Black-Scholes-Mertonov model
 • Ekvivalentna martingalna mjera
 • Egzotične opcije
 • Američke opcije
Teorija ekstremnih vrijednosti i primjene u osiguranju (izborni kolegij)
 
 • Osnovni problemi i ideje teorije ekstremnih vrijednosti
 • Domene atrakcije maksimuma (MDA)
 • Asimptotsko ponašanje uređajnih statistika
 • Procjena
 • Analiza ekstrema višedimenzionalnih podataka
 • Ekstremalno ponašanje stacionarnih procesa