Hrvatski > Kolegiji > Druga godina

Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike


Ocjene iz Zdravstvenog osiguranja, Životnog osiguranja i Neživotnog osiguranja upisivat će se 12.02.2024. od 9 do 9:50 u kabinetu M. Huzaka
Upisi u prvu godinu studija: 12.02.2024. od 8 do 10 sati u Referadi za poslijediplomske studije
Nastava se do daljnjega izvodi kontaktno.

Radna verzija rasporeda predavanja i ispita će biti redovito obnavljana, studente molimo da prate stranicu za najnovije objave.
Kontaktna nastava i ispiti održavaju se u predavaonici 201, PMF-Matematički odsjek, Bijenička c. 30.
Studenti koji izlaze na drugi i treći ispitni rok trebaju se najaviti nastavniku predmeta e-mailom tjedan dana unaprijed.
 


Druga godina

Investiranje i upravljanje imovinom
Životno osiguranje
 • Vrste imovine
 • Tržišta kapitala
 • Rizičnost ulaganja
 • Moderna teorija portfelja
 • Vrednovanje financijskih instrumenata
 • Institucionalni investitori
 • Individualni investitori
 • Aktuarske tehnike za razvijanje strategije ulaganja
 • Mjerenje učinkovitosti ulaganja
 • Zakonski i porezni aspekti
 • Aktuarski kontrolni ciklus
 • Principi životnog osiguranja
 • Rizik i neizvjesnost u životnom osiguranju
 • Podaci i verifikacija podataka
 • Određivanje dizajna proizvoda i aktuarskih pretpostavki
 • Određivanje premije i vrednovanje ugovora o životnom osiguranju
 • Otkupi i promjene po policama
 • Princip ulaganja i usklađivanje imovine i obveza
 • Solventnost
 • Reosiguranje i preuzimanje rizika
 • Analiza iskustva
 • Vrijednost osiguratelja za životna osiguranja
 • Potreban kapital
Neživotno osiguranje
Mirovinsko osiguranje
(izborni kolegij)
 • Aktuarski kontrolni ciklus
 • Principi neživotnog osiguranja
 • Rizik i neizvjesnost u neživotnom osiguranju
 • Podaci i verifikacija podataka
 • Određivanje premije
 • Metode i baze za određivanje pričuve
 • Određivanje odgovarajućeg reosiguranja
 • Principi ulaganja i usklađivanje imovine i obveza
 • Analiza iskustva
 • Ciljevi i temeljna načela
 • PAYG sustavi mirovinskog osiguranja
 • Kapitalizirani sustavi: sheme definiranih naknada
 • Kapitalizirani sustavi: sheme definiranih doprinosa
 • Tehnike aktuarskih valuacija
Zdravstveno osiguranje
(izborni kolegij)
Stohastički račun u financijama
(izborni kolegij)
 • Brownovo gibanje
 • Stohastički račun
 • Black-Scholes-Mertonov model
 • Ekvivalentna martingalna mjera
 • Egzotične opcije
 • Američke opcije
Teorija ekstremnih vrijednosti i primjene u osiguranju (izborni kolegij)
 
 • Osnovni problemi i ideje teorije ekstremnih vrijednosti
 • Domene atrakcije maksimuma (MDA)
 • Asimptotsko ponašanje uređajnih statistika
 • Procjena
 • Analiza ekstrema višedimenzionalnih podataka
 • Ekstremalno ponašanje stacionarnih procesa