Hrvatski > Studij > Upis

Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike

 

Ispit za kolegij Zdravsteno osiguranje održat će se 8.7.2019. u 8:00 sati za oba dijela nastave zajedno. Za dio ispita prof.dr.sc. E.Pitacca vrijedi "open-book"pravilo, odn. dopušteno je korištenje tiskanih materijala uključujući i slajdove s nastave.


Nastava se održava u predavaonici A201, PMF-Matematički odsjek, Bijenička c. 30, a ispiti u susjednoj predavaonici 201.
Radna verzija rasporeda predavanja i ispita za 2019. objavljena je na webu. Studenti koji izlaze na treći ispitni rok trebaju se najaviti nastavniku predmeta e-mailom tjedan dana unaprijed.
Upis ocjena za kolegije Zdravstveno, Životno i Neživotno osiguranje je moguć po dogovoru s jednim od voditelja studija (Z.Vondraček i B.Basrak).


Upis

Termini upisa u drugu godinu za generaciju 2017/18 su18. odn. 19. 2. 2019. od 9 do 12 sati.

 


 


Natječaj za upis nove generacije studenata objavljen je 23. prosinca 2017. u Jutarnjem listu. 

NATJEČAJ

za upis kandidata na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij
AKTUARSKE MATEMATIKE u akademskoj godini 2017./2018.

Uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Aktuarske
matematike:
- završen diplomski (ili ekvivalentan) sveučilišni studij na domaćem ili
stranom sveučilištu
- prosječna ocjena od najmanje 3.5.


Kandidati s diplomom stranog sveučilišta obvezni su pribaviti rješenje
Sveučilišta o priznavanju visokoškolske inozemne kvalifikacije.

Prijavi se prilaže sljedeća dokumentacija:
a) zamolba za upis na poslijediplomski specijalistički studij s osobnim
podacima (adresa, telefon, e-mail)
b) preslika diplome o završenom studiju,
c) životopis,
d) prijepis ocjena svih položenih kolegija te
e) dokument iz kojeg je vidljivo tko će snositi troškove studija.
Cijena studija iznosi 44.000,00 kn.


Prijave za natječaj podnose se osobno ili putem pošte zaključno do
16.01.2018. na adresu:

Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek
Bijenička cesta 30
10000 Zagreb

S naznakom „Za natječaj – PDS Aktuari“


Napomena: iznimno se mogu upisati i studenti s prosjekom manjim od 3.5 uz preporuku barem dvoje nastavnika matematičkih ili srodnih predmeta.