Upis 2016

 Natječaj za upis nove generacije studenata bit će objavljen je 23. prosinca 2015. u tisku. 

 
Uvjeti za upis :
- završen diplomski (ili ekvivalentan) sveučilišni studij na domaćem ili stranom sveučilištu
- prosječna ocjena od najmanje 3.5.

Kandidati s diplomom stranog sveučilišta obvezni su pribaviti rješenje Sveučilišta o priznavanju visokoškolske inozemne kvalifikacije.

Prijavi se prilaže sljedeća dokumentacija:
a)     zamolba za upis na poslijediplomski specijalistički studij s osobnim podacima (adresa, telefon, e-mail)
b)    preslika diplome o završenom studiju,
c)     životopis
d)    prijepis ocjena svih položenih kolegija te
e)     dokument  iz kojeg je vidljivo tko će snositi troškove studija.

Cijena studija  iznosi 44.000,00 kn.
Broj raspoloživih mjesta: 35.

Prijave za natječaj podnose se osobno ili putem pošte zaključno do 15. siječnja 2016. godine  na adresu:

Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek
Bijenička cesta 30
10000 Zagreb

S naznakom "Za natječaj - PDS Aktuari".


Napomena: iznimno se mogu upisati i studenti s prosjekom manjim od 3.5 uz preporuku barem dvoje nastavnika matematičkih ili srodnih predmeta.