Hrvatski > Studij > Upis 2016

Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike

Drugi rok iz kolegija Zdravstveno osiguranje održat će se 25. odn. 27. rujna 2017. Studenti zainteresirani za izlazak na ovaj rok se trebaju najaviti nekom od voditelja studija.

Nastava se održava u predavaonici A201, PMF-Matematički odsjek, Bijenička c. 30, a ispiti u susjednoj predavaonici 201.
Raspored predavanja i ispita za 2017. godinu je objavljen. Studenti koji izlaze na treći ispitni rok trebaju se najaviti nastavniku predmeta e-mailom tjedan dana unaprijed.
Upis ocjena za kolegije Zdravstveno,Životno i Neživotno osiguranje je moguć po dogovoru s jednim od voditelja studija (Z.Vondraček i B.Basrak).


Upis 2016

 Natječaj za upis nove generacije studenata bit će objavljen je 23. prosinca 2015. u tisku. 

 
Uvjeti za upis :
- završen diplomski (ili ekvivalentan) sveučilišni studij na domaćem ili stranom sveučilištu
- prosječna ocjena od najmanje 3.5.

Kandidati s diplomom stranog sveučilišta obvezni su pribaviti rješenje Sveučilišta o priznavanju visokoškolske inozemne kvalifikacije.

Prijavi se prilaže sljedeća dokumentacija:
a)     zamolba za upis na poslijediplomski specijalistički studij s osobnim podacima (adresa, telefon, e-mail)
b)    preslika diplome o završenom studiju,
c)     životopis
d)    prijepis ocjena svih položenih kolegija te
e)     dokument  iz kojeg je vidljivo tko će snositi troškove studija.

Cijena studija  iznosi 44.000,00 kn.
Broj raspoloživih mjesta: 35.

Prijave za natječaj podnose se osobno ili putem pošte zaključno do 15. siječnja 2016. godine  na adresu:

Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek
Bijenička cesta 30
10000 Zagreb

S naznakom "Za natječaj - PDS Aktuari".


Napomena: iznimno se mogu upisati i studenti s prosjekom manjim od 3.5 uz preporuku barem dvoje nastavnika matematičkih ili srodnih predmeta.