Mailform

Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike

 

Upisi u drugu godinu studija: 13.-17.02.2023.
Nastava se do daljnjega izvodi kontaktno.

Radna verzija rasporeda predavanja i ispita će biti redovito obnavljana, studente molimo da prate stranicu za najnovije objave.
Kontaktna nastava i ispiti održavaju se u predavaonici 201, PMF-Matematički odsjek, Bijenička c. 30.
Studenti koji izlaze na drugi i treći ispitni rok trebaju se najaviti nastavniku predmeta e-mailom tjedan dana unaprijed.
Upis ocjena za kolegije Aktuarska matematika II, Zdravstveno, Životno i Neživotno osiguranje je moguć po dogovoru s voditeljem studija (M.Huzak).


Mailform

Your name:
Your phone number:
Your e-mail (required):

Please enter this number (spam prevention)

42092